Privacy

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken in deze app geen persoonsgegevens.

Defensie maakt gebruik van een AVG-verwerkingenregister. In dit register is opgenomen op grond waarvan persoonsgegevens worden verwerkt.

Om het verwerkingenregister in te zien kunt u een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Defensie maakt voor de app gebruik van Microsoft Azure. In de app zelf wordt uitsluitend uw IP-adres verwerkt voor foutopsporing, performance en flowverbetering.

Wat zijn uw privacyrechten?

Informatie over uw privacyrechten vindt u op de pagina privacyrechten.

Klachten?

Op de pagina klacht gebruik persoonsgegevens leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Functionaris gegevensbescherming

Defensie heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming.

Postadres:
Ministerie van Defensie
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

U kunt ook via e-mail contact opnemen: functionaris.gegevensbescherming@mindef.nl.

Gedetailleerde informatie?

In aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG heeft Defensie de AVG uitgewerkt in 2 regelingen: de Regeling AVG Defensie en de Regeling Gegevensbescherming Militaire Operaties.

Wijzigingen

Defensie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 19 februari 2019